Module: Aws

Defined in:
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/s3.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/client.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/errors.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/version.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/service.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/dynamodb.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/structure.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/tree_hash.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/signers/v4.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/signers/s3.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/signers/v2.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/signers/v3.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/xml/parser.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/credentials.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/xml/builder.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/query/param.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/json/parser.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/json/builder.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/client_stubs.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/paging/pager.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/signers/base.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/s3/presigner.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/query/handler.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/client_paging.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/api/docstrings.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/waiters/errors.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/client_waiters.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/waiters/waiter.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/waiters/poller.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/api/customizer.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/api/documenter.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/s3_md5s.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/empty_structure.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/batch.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/signers/handler.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/paging/provider.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/waiters/provider.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/xml/rest_handler.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/xml/default_list.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/errors.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/query/param_list.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/source.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/rest_body_handler.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/xml/error_handler.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/options.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/paging/null_pager.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/json/rest_handler.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/builder.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/pageable_response.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/endpoint_provider.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/request.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/resource.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/user_agent.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/shared_credentials.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/s3_sse_cpk.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/json/error_handler.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/validator.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/query/param_builder.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/documenter.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/s3_redirects.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/retry_errors.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/operations.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/definition.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/paging/null_provider.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/collection.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/s3_bucket_dns.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/waiters/null_provider.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/protocols/ec2.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/api/operation_example.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/json/rpc_body_handler.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/refreshing_credentials.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/ec2.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/request_signer.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/iam.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/sqs_queue_urls.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/stub_responses.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/sqs.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/s3/bucket_region_cache.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/route_53_id_fix.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/validator/dsl.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/protocols/query.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/assume_role_credentials.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/query/ec2_param_builder.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/response_paging.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/dynamodb/attribute_value.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/api/operation_documenter.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/json/simple_body_handler.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/request_params.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/validator/rule.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/json/rpc_headers_handler.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/glacier_checksums.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/builder_sources.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/credential_provider_chain.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/swf_read_timeouts.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/regional_endpoint.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/s3_request_signer.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/api/service_customizations.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/glacier_account_id.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/protocols/json_rpc.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/protocols/rest_xml.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/protocols/rest_json.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/glacier_api_version.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/validator/context.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/operation_methods.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/s3_url_encoded_keys.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/sqs/queue.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/global_configuration.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/instance_profile_credentials.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/bucket.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/object.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/s3_expect_100_continue.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/s3_location_constraint.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/file_part.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/csd_conditional_signing.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/ec2/instance.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/public_url.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/encryption.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/dynamodb_crc32_validation.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/dynamodb_extended_retries.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/validator/path_resolver.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/dynamodb_simple_attributes.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/s3_get_bucket_location_fix.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/file_uploader.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/ec2_copy_encrypted_snapshot.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/object_summary.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/encryption/utils.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/multipart_upload.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/encryption/config.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/validator/operation_validator.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/encryption/errors.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/encryption/client.rb,
aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core/plugins/s3_complete_multipart_upload_fix.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/documenter/operation_documenter.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/encryption/materials.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/multipart_upload_error.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/encryption/key_provider.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/multipart_file_uploader.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/documenter/has_operation_documenter.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/encryption/io_decrypter.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/encryption/io_encrypter.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/documenter/base_operation_documenter.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/documenter/data_operation_documenter.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/documenter/waiter_operation_documenter.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/encryption/encrypt_handler.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/encryption/decrypt_handler.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/documenter/resource_operation_documenter.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/documenter/has_many_operation_documenter.rb,
aws-sdk-resources/lib/aws-sdk-resources/services/s3/encryption/default_key_provider.rb

Defined Under Namespace

Modules: ClientStubs, ClientWaiters, DynamoDB, EC2, Errors, IAM, Plugins, Resources, S3, SQS, Service, Waiters Classes: AssumeRoleCredentials, Client, Credentials, EmptyStructure, InstanceProfileCredentials, PageableResponse, SharedCredentials, Structure, TreeHash

Constant Summary collapse

VERSION =
'2.0.21'

Class Attribute Summary collapse

Class Method Summary collapse

Class Attribute Details

.configHash


205
206
207
# File 'aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core.rb', line 205

def config
 @config
end

Class Method Details

.add_service(svc_name, options = {}) ⇒ Module<Service>

Registers a new service.

Aws.add_service('SvcName',
 api: '/path/to/svc.api.json',
 paginators: '/path/to/svc.paginators.json',
 waiters: '/path/to/svc.waiters.json',
 resources: '/path/to/svc.resources.json')

Aws::SvcName::Client.new
#=> #<Aws::SvcName::Client>

251
252
253
254
255
256
257
258
259
# File 'aws-sdk-core/lib/aws-sdk-core.rb', line 251

def add_service(svc_name, options = {})
 svc_module = Module.new { extend Service }
 const_set(svc_name, svc_module)
 @services[svc_name] = [svc_module, options]
 @service_added_callbacks.each do |callback|
  callback.call(svc_name.to_s, *@services[svc_name])
 end
 svc_module
end