Class: NameError::message

Inherits:
Data show all
Defined in:
error.c

Class Method Summary collapse

Instance Method Summary collapse

Class Method Details

.!Object

:nodoc:# File 'error.c'

/* :nodoc: */
static VALUE
name_err_mesg_new(obj, mesg, recv, method)
  VALUE obj, mesg, recv, method;
{
  VALUE *ptr = ALLOC_N(VALUE, 3);

  ptr[0] = mesg;
  ptr[1] = recv;
  ptr[2] = method;
  return Data_Wrap_Struct(rb_cNameErrorMesg, name_err_mesg_mark, -1, ptr);
}

._loadObject

:nodoc:# File 'error.c'

/* :nodoc: */
static VALUE
name_err_mesg_load(klass, str)
  VALUE klass, str;
{
  return str;
}

Instance Method Details

#_dumpObject

:nodoc:# File 'error.c'

/* :nodoc: */
static VALUE
name_err_mesg_to_str(obj)
  VALUE obj;
{
  VALUE *ptr, mesg;
  Data_Get_Struct(obj, VALUE, ptr);

  mesg = ptr[0];
  if (NIL_P(mesg)) return Qnil;
  else {
  const char *desc = 0;
  VALUE d = 0, args[3];

  obj = ptr[1];
  switch (TYPE(obj)) {
   case T_NIL:
    desc = "nil";
    break;
   case T_TRUE:
    desc = "true";
    break;
   case T_FALSE:
    desc = "false";
    break;
   default:
    d = rb_protect(rb_inspect, obj, 0);
    if (NIL_P(d) || RSTRING(d)->len > 65) {
    d = rb_any_to_s(obj);
    }
    desc = RSTRING(d)->ptr;
    break;
  }
  if (desc && desc[0] != '#') {
    d = rb_str_new2(desc);
    rb_str_cat2(d, ":");
    rb_str_cat2(d, rb_obj_classname(obj));
  }
  args[0] = mesg;
  args[1] = ptr[2];
  args[2] = d;
  mesg = rb_f_sprintf(3, args);
  }
  if (OBJ_TAINTED(obj)) OBJ_TAINT(mesg);
  return mesg;
}

#to_strObject

:nodoc:# File 'error.c'

/* :nodoc: */
static VALUE
name_err_mesg_to_str(obj)
  VALUE obj;
{
  VALUE *ptr, mesg;
  Data_Get_Struct(obj, VALUE, ptr);

  mesg = ptr[0];
  if (NIL_P(mesg)) return Qnil;
  else {
  const char *desc = 0;
  VALUE d = 0, args[3];

  obj = ptr[1];
  switch (TYPE(obj)) {
   case T_NIL:
    desc = "nil";
    break;
   case T_TRUE:
    desc = "true";
    break;
   case T_FALSE:
    desc = "false";
    break;
   default:
    d = rb_protect(rb_inspect, obj, 0);
    if (NIL_P(d) || RSTRING(d)->len > 65) {
    d = rb_any_to_s(obj);
    }
    desc = RSTRING(d)->ptr;
    break;
  }
  if (desc && desc[0] != '#') {
    d = rb_str_new2(desc);
    rb_str_cat2(d, ":");
    rb_str_cat2(d, rb_obj_classname(obj));
  }
  args[0] = mesg;
  args[1] = ptr[2];
  args[2] = d;
  mesg = rb_f_sprintf(3, args);
  }
  if (OBJ_TAINTED(obj)) OBJ_TAINT(mesg);
  return mesg;
}