Module: Gem::BundlerVersionFinder

Defined in:
lib/rubygems/bundler_version_finder.rb

Class Method Summary collapse

Class Method Details

.bundler_versionObject6
7
8
9
10
11
12
# File 'lib/rubygems/bundler_version_finder.rb', line 6

def self.bundler_version
 version, _ = bundler_version_with_reason

 return unless version

 Gem::Version.new(version)
end

.bundler_version_with_reasonObject14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
# File 'lib/rubygems/bundler_version_finder.rb', line 14

def self.bundler_version_with_reason
 if v = ENV["BUNDLER_VERSION"]
  return [v, "`$BUNDLER_VERSION`"]
 end
 if v = bundle_update_bundler_version
  return if v == true
  return [v, "`bundle update --bundler`"]
 end
 v, lockfile = lockfile_version
 if v
  return [v, "your #{lockfile}"]
 end
end

.compatible?(spec) ⇒ Boolean

Returns:

 • (Boolean)


37
38
39
40
41
42
# File 'lib/rubygems/bundler_version_finder.rb', line 37

def self.compatible?(spec)
 return true unless spec.name == "bundler".freeze
 return true unless bundler_version = self.bundler_version

 spec.version.segments.first == bundler_version.segments.first
end

.filter!(specs) ⇒ Object44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
# File 'lib/rubygems/bundler_version_finder.rb', line 44

def self.filter!(specs)
 return unless bundler_version = self.bundler_version

 specs.reject! { |spec| spec.version.segments.first != bundler_version.segments.first }

 exact_match_index = specs.find_index { |spec| spec.version == bundler_version }
 return unless exact_match_index

 specs.unshift(specs.delete_at(exact_match_index))
end

.missing_version_messageObject28
29
30
31
32
33
34
35
# File 'lib/rubygems/bundler_version_finder.rb', line 28

def self.missing_version_message
 return unless vr = bundler_version_with_reason
 <<-EOS
Could not find 'bundler' (#{vr.first}) required by #{vr.last}.
To update to the latest version installed on your system, run `bundle update --bundler`.
To install the missing version, run `gem install bundler:#{vr.first}`
 EOS
end